BẢNG GIÁ DONGBEN

  • Giá gốc: 159.000.000 VNĐ
  • Giá bán: 159.000.000 VNĐ
  • Hãng sản xuất: Trung Quốc
  • Model: 2018
  • Xuất xứ: Trung Quốc - Việt Nam
  • Số lượng ghế: 02
Nhà máy ô tô Dongben niêm yết giá xe tải Dongben năm 2018. Niêm yết giá bán lẻ thị trường xe ô tô tải DONGBEN. Bảng giá này được áp dụng đối với tất cả các đại lý xe ôtô dongben trên toàn quốc. Giá bán này được quy định niêm yết tại công ty và được áp dụng từ 01/06/2018: XE DONGBEN THÙNG LỬNG : 159.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) IMG_6382img_5230 XE DONGBEN THÙNG KHUNG MUI : 166.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) dongben-quang-ninh-870kg1z805572694609_4c8ad10c3b1802265fa1384794ba588b XE DONGBEN THÙNG KÍN : 175.500.000 bm vào đ xe chi tiết ) z805572607268_d1a75c12222ebba39de5ed3cc61a29db dongben-870kg-thùng-kín-1 XE DONGBEN VAN X30 2 CHỖ NGỖI: 254.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) DSC_0831 IMG_9338 XE DONGBEN VAN X30 5 CHỖ NGỖI: 293.000.000 bm vào đ xe chi tiết )  IMG_9366 Bảng giá tổng hợp
Phiên bản xe Ký Hiệu Trang bị Giá
Thùng lửng DB1021 Không điều hòa 159.000.000
có điều hòa 166.000.000
Thùng khung mui DB1021 - KM02 Không điều hòa 166.000.000
có điều hòa 174.000.000
Thùng kín DB1021 - TK02 Không điều hòa 175.500.000
có điều hòa 183.000.000
Tải van 2 chỗ DB X30 - V2 ĐH, KĐ,Kính điện 254.000.000
Tải van 5 chỗ DB X30 - V5 ĐH, KĐ,Kính điện 293.000.000
Là đại lý chính hãng của dongben Việt Nam Ô tô Đông Anh cam kết khuyến mãi giảm giá 100% phí trước bạ xe các loại xe Chi tiết liên hệ : 0932.011.344
Nhà máy ô tô Dongben niêm yết giá xe tải Dongben năm 2018. Niêm yết giá bán lẻ thị trường xe ô tô tải DONGBEN. Bảng giá này được áp dụng đối với tất cả các đại lý xe ôtô dongben trên toàn quốc. Giá bán này được quy định niêm yết tại công ty và được áp dụng từ 01/06/2018: XE DONGBEN THÙNG LỬNG : 159.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) IMG_6382img_5230 XE DONGBEN THÙNG KHUNG MUI : 166.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) dongben-quang-ninh-870kg1z805572694609_4c8ad10c3b1802265fa1384794ba588b XE DONGBEN THÙNG KÍN : 175.500.000 bm vào đ xe chi tiết ) z805572607268_d1a75c12222ebba39de5ed3cc61a29db dongben-870kg-thùng-kín-1 XE DONGBEN VAN X30 2 CHỖ NGỖI: 254.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) DSC_0831 IMG_9338 XE DONGBEN VAN X30 5 CHỖ NGỖI: 293.000.000 bm vào đ xe chi tiết )  IMG_9366 Bảng giá tổng hợp
Phiên bản xe Ký Hiệu Trang bị Giá
Thùng lửng DB1021 Không điều hòa 159.000.000
có điều hòa 166.000.000
Thùng khung mui DB1021 - KM02 Không điều hòa 166.000.000
có điều hòa 174.000.000
Thùng kín DB1021 - TK02 Không điều hòa 175.500.000
có điều hòa 183.000.000
Tải van 2 chỗ DB X30 - V2 ĐH, KĐ,Kính điện 254.000.000
Tải van 5 chỗ DB X30 - V5 ĐH, KĐ,Kính điện 293.000.000
Là đại lý chính hãng của dongben Việt Nam Ô tô Đông Anh cam kết khuyến mãi giảm giá 100% phí trước bạ xe các loại xe Chi tiết liên hệ : 0932.011.344
Nhà máy ô tô Dongben niêm yết giá xe tải Dongben năm 2018. Niêm yết giá bán lẻ thị trường xe ô tô tải DONGBEN. Bảng giá này được áp dụng đối với tất cả các đại lý xe ôtô dongben trên toàn quốc. Giá bán này được quy định niêm yết tại công ty và được áp dụng từ 01/03/2017: XE DONGBEN THÙNG LỬNG : 159.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) IMG_6382img_5230 XE DONGBEN THÙNG KHUNG MUI : 166.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) dongben-quang-ninh-870kg1z805572694609_4c8ad10c3b1802265fa1384794ba588b XE DONGBEN THÙNG KÍN : 175.500.000 bm vào đ xe chi tiết ) z805572607268_d1a75c12222ebba39de5ed3cc61a29db dongben-870kg-thùng-kín-1 XE DONGBEN VAN X30 2 CHỖ NGỖI: 254.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) DSC_0831 IMG_9338 XE DONGBEN VAN X30 5 CHỖ NGỖI: 293.000.000 bm vào đ xe chi tiết )  IMG_9366 Bảng giá tổng hợp
Phiên bản xe Ký Hiệu Trang bị Giá
Thùng lửng DB1021 Không điều hòa 159.000.000
có điều hòa 166.000.000
Thùng khung mui DB1021 - KM02 Không điều hòa 166.000.000
có điều hòa 174.000.000
Thùng kín DB1021 - TK02 Không điều hòa 175.500.000
có điều hòa 183.000.000
Tải van 2 chỗ DB X30 - V2 ĐH, KĐ,Kính điện 254.000.000
Tải van 5 chỗ DB X30 - V5 ĐH, KĐ,Kính điện 293.000.000
Là đại lý chính hãng của dongben Việt Nam Ô tô Đông Anh cam kết khuyến mãi giảm giá 100% phí trước bạ xe các loại xe Chi tiết liên hệ : 0932.011.344
Nhà máy ô tô Dongben niêm yết giá xe tải Dongben năm 2017. Niêm yết giá bán lẻ thị trường xe ô tô tải DONGBEN. Bảng giá này được áp dụng đối với tất cả các đại lý xe ôtô dongben trên toàn quốc. Giá bán này được quy định niêm yết tại công ty và được áp dụng từ 01/03/2017: XE DONGBEN THÙNG LỬNG : 159.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) IMG_6382img_5230 XE DONGBEN THÙNG KHUNG MUI : 166.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) dongben-quang-ninh-870kg1z805572694609_4c8ad10c3b1802265fa1384794ba588b XE DONGBEN THÙNG KÍN : 175.500.000 bm vào đ xe chi tiết ) z805572607268_d1a75c12222ebba39de5ed3cc61a29db dongben-870kg-thùng-kín-1 XE DONGBEN VAN X30 2 CHỖ NGỖI: 254.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) DSC_0831 IMG_9338 XE DONGBEN VAN X30 5 CHỖ NGỖI: 293.000.000 bm vào đ xe chi tiết )  IMG_9366 Bảng giá tổng hợp
Phiên bản xe Ký Hiệu Trang bị Giá
Thùng lửng DB1021 Không điều hòa 159.000.000
có điều hòa 166.000.000
Thùng khung mui DB1021 - KM02 Không điều hòa 166.000.000
có điều hòa 174.000.000
Thùng kín DB1021 - TK02 Không điều hòa 175.500.000
có điều hòa 183.000.000
Tải van 2 chỗ DB X30 - V2 ĐH, KĐ,Kính điện 254.000.000
Tải van 5 chỗ DB X30 - V5 ĐH, KĐ,Kính điện 293.000.000
Là đại lý chính hãng của dongben Việt Nam Ô tô Đông Anh cam kết khuyến mãi giảm giá 100% phí trước bạ xe các loại xe Chi tiết liên hệ : 0932.011.344
Nhà máy ô tô Dongben niêm yết giá xe tải Dongben năm 2017. Niêm yết giá bán lẻ thị trường xe ô tô tải DONGBEN. Bảng giá này được áp dụng đối với tất cả các đại lý xe ôtô dongben trên toàn quốc. Giá bán này được quy định niêm yết tại công ty và được áp dụng từ 01/03/2017: XE DONGBEN THÙNG LỬNG : 159.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) IMG_6382img_5230 XE DONGBEN THÙNG KHUNG MUI : 166.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) dongben-quang-ninh-870kg1z805572694609_4c8ad10c3b1802265fa1384794ba588b XE DONGBEN THÙNG KÍN : 175.500.000 bm vào đ xe chi tiết ) z805572607268_d1a75c12222ebba39de5ed3cc61a29db dongben-870kg-thùng-kín-1 XE DONGBEN VAN X30 2 CHỖ NGỖI: 254.000.000 bm vào đ xe chi tiết ) DSC_0831 IMG_9338 XE DONGBEN VAN X30 5 CHỖ NGỖI: 293.000.000 bm vào đ xe chi tiết )  IMG_9366 Bảng giá tổng hợp
Phiên bản xe Ký Hiệu Trang bị Giá
Thùng lửng DB1021 Không điều hòa 159.000.000
có điều hòa 166.000.000
Thùng khung mui DB1021 - KM02 Không điều hòa 166.000.000
có điều hòa 174.000.000
Thùng kín DB1021 - TK02 Không điều hòa 175.500.000
có điều hòa 183.000.000
Tải van 2 chỗ DB X30 - V2 ĐH, KĐ,Kính điện 254.000.000
Tải van 5 chỗ DB X30 - V5 ĐH, KĐ,Kính điện 293.000.000
Là đại lý chính hãng của dongben Việt Nam Ô tô Thái Hoà cam kết khuyến mãi giảm giá 100% phí trước bạ xe các loại xe Chi tiết liên hệ : 0974636511
159000000

Sản Phẩm Liên Quan

Ôtô Dongben Thùng Lửng

Giá: 159.000.000 VNĐ

Mua hàng
BẢNG GIÁ DONGBEN

Giá: 159.000.000 VNĐ

Mua hàng
So sánh sản phẩm

Giá: 159.000.000 VNĐ

Mua hàng
DONGBEN KHUNG MUI

Giá: 166.000.000 VNĐ

Mua hàng
DONGBEN VAN X30

Giá: 254.000.000 VNĐ

Mua hàng
Dongben thùng kín

Giá: 175.500.000 VNĐ

Mua hàng